REJESTRACJA KONTA

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby się zarejestrować przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po zarejestrowaniu się Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane dla Ciebie materiały.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorem Akademii PGG.

ODZYSKIWANIE HASŁA

Odzyskiwanie hasła odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby odzyskać hasło przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po odzyskaniu hasła Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane dla Ciebie materiały.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorem Akademii PGG.

KSZTAŁCENIE PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW

KSZTAŁCENIE PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW

W Polskiej Grupie Górniczej S.A. stosowana polityka szkoleń i rozwoju kadr umożliwiła zbudowanie spójnego systemu zapewniającego rozwój kompetencji pracowniczych i ich wiedzy. System ten obejmuje wszystkich pracowników PGG, ale również przyszłych pracowników, którzy aktualnie podejmują naukę w szkołach branżowych, technicznych oraz w uczelniach wyższych.

Dostosowanie edukacji do aktualnych potrzeb pracodawcy, wynikających z postępu technologicznego jest możliwe wyłącznie poprzez wspólne określenie przez sektory: Biznes - Nauka - Rząd umiejętności i kwalifikacji pracowników, które powinny być rozwijane.

Spółka w celu podniesienia jakości kształcenia przyszłej kadry górniczej współpracuje z:

  • Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie: tworzenia podstaw programowych, praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, egzaminów zawodowych,
  • Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w zakresie opracowania: ścieżek rozwoju zawodowego, planów i programów nauczania, suplementów do kwalifikacji i dyplomów,
  • Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie: współtworzenie i przeprowadzanie części praktycznej egzaminu zawodowego,
  • z miastami i powiatami,
  • ze szkołami branżowymi i technikami,
  • z uczelniami wyższymi.

Obecne programy edukacyjne oferowane uczniom szkół branżowych, technicznych i uczelni wyższych oraz uruchomienie kształcenia dualnego to wyraz odpowiedzialności Polskiej Grupy Górniczej S.A. za kwalifikacje i kompetencje załogi branży górniczej a zarazem działania w zakresie CSR-u.

Nowoczesny pracownik musi nadążyć
za postępem technologii,
dbając o rozwój nie tylko w dziedzinie swojej specjalizacji,
ale również innych,
które z nią ściśle współpracują.

Polska Grupa Górnicza S.A. posiada bazę do organizacji praktycznej nauki zawodu oraz prowadzenia praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej, przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kontakt z nami:

Sekcja Rozwoju Zawodowego
tel.: 32 757 2687
tel.: 32 757 2633
Sekcja Szkoleń
tel.: 32 757 2661
tel.: 32 757 2682
NA GÓRĘ