REJESTRACJA KONTA

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby się zarejestrować przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po zarejestrowaniu się Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane dla Ciebie materiały.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorem Akademii PGG.

ODZYSKIWANIE HASŁA

Odzyskiwanie hasła odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby odzyskać hasło przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po odzyskaniu hasła Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane dla Ciebie materiały.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorem Akademii PGG.

BAZA DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

SZKOLENIA PRAKTYCZNE

Polska Grupa Górnicza od wielu lat organizuje praktyczną naukę zawodu. Spółka ma więc duże doświadczenie w tej dziedzinie, a dzięki wykwalifikowanym instruktorom i systematycznie unowocześnianej bazie dydaktycznej oferuje także odpowiednie warunki do zdobywania i rozwoju kwalifikacji kompetencji zawodowych. Miejsca przeznaczone do praktycznej nauki zawodu są wykorzystywane głównie do przeprowadzania zajęć praktycznych dla uczniów szkół o profilu górniczym oraz kursów podnoszących kwalifikacje pracowników. Odzwierciedlają rzeczywiste warunki stanowisk pracy. Zajęcia praktyczne i kursy w tej formie pozwalają zaprezentować technologię eksploatacji węgla kamiennego, transport urobku i materiałów, zasilanie w media maszyn i urządzeń, wykluczając naturalne zagrożenia występujące w kopalni. Powiązanie teorii z praktyką podczas szkoleń wstępnych, okresowych oraz kursów kwalifikacyjnych pozwala na poznanie metod pracy, które zwiększają bezpieczeństwo pracowników.

Baza PGG do praktycznej nauki zawodu

1. Pole szkoleniowe w KWK Wujek

Podziemny Ośrodek  Szkolenia Zawodowego to część wyrobisk i pomieszczeń na poziomie 370 m, które  po zakończeniu robót górniczych zaadaptowano na jedyne takie w Polsce pole szkoleniowe.  Zorganizowano je  z myślą o uczniach szkół górniczych, studentach uczelni wyższych, nowoprzyjętych pracownikach w celu przeprowadzenia procesu adaptacji zawodowej oraz organizacji części praktycznej kursów kwalifikacyjnych i zawodowych.  
Pole szkoleniowe na poz. 370 m. znajduje się w polu niemetanowym, nie zagrożonym tąpaniami  klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I i III stopień zagrożenia wodnego. Występują tu korzystne parametry mikroklimatu dołowego. Brak jest dostępu do nieczynnych wyrobisk.

2. Ścianka do aktywnego gaszenia metanu w KWK ROW Ruch Jankowice

Stanowisko szkoleniowe służące do aktywnego gaszenia palącego się gazu w KWK ROW Ruch Jankowice wykorzystywane jest do przeprowadzenia praktycznego szkolenia – pokazu i czynnego uczestnictwa osób szkolonych w gaszeniu palącego się gazu. Stanowisko umożliwia uczestnikom szkolenia nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych do prawidłowego zachowania się w czasie zagrożenia pożarowego związanego z zapaleniem się metanu w podziemnych wyrobiskach górniczych. Pokaz i ćwiczenia odbywają się w ramach organizowanych kursów oraz szkoleń z dziedziny bhp.

3. Hala Warsztatów Szkolnych i Ośrodek Egzaminacyjny w KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast

Hala Warsztatów Szkolnych powstała z myślą o prowadzeniu zajęć praktycznych dla uczniów klas górniczych pobliskiej szkoły PZS w Bieruniu odbywających praktyki na terenie kopalni.

Od 2007 do roku 2016 roku w Hali Warsztatów Szkolnych prowadzone były zajęcia praktyczne dla uczniów PZS Bieruń. Zajęcia odbywali uczniowie klas drugich. Maksymalna liczba uczniów odbywających zajęcia w HWS była w roku 2011/2012 (3 klasy zawodówki i 3 klasy technikum – liczba uczniów 143).
Tuż obok HWS wybudowano w 2013 roku Ośrodek Egzaminacyjny w formie chodnika górniczego w obudowie ŁP10 i rozstawie odrzwi co 1m, zmontowanej analogicznie jak na dole kopalni.
W Ośrodku Egzaminacyjnym odbywały się egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie górnik oraz technik górnictwa podziemnego.

Obecnie Hala Warsztatów Szkolnych oraz Ośrodek Egzaminacyjny wykorzystywane są do celów edukacyjnych na potrzeby:

  • praktyk miesięcznych dla uczniów klas mechanicznych i elektrycznych PZS w Bieruniu,
  • praktyk studenckich,
  • adaptacji zawodowej pracowników nowoprzyjętych.

 

4. Sztolnia w KWK ROW Ruch Chwałowice

Sztolnia w KWK ROW Ruch Chwałowice to kompleks korytarzy odwzorowujących warunki zbliżone do panujących w podziemnych wyrobiskach górniczych, wyposażony w urządzenia stosowane na stanowiskach pracy w ruchu zakładu górniczego. Pozwala na przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach prowadzonych kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe, praktyk zawodowych, wspomaganie procesu szkolenia i adaptacji pracowników nowo przyjętych. W przyszłości umożliwi również realizację części praktycznej zarówno w ramach przygotowania do, jak i przeprowadzenia egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zawodach górniczych.

5. Szkolenia z wykorzystaniem technologii Virtual Reality

Technologia Virtual Reality pozwala na odzwierciedlenie rzeczywistego świata przy pomocy grafiki 3D i jego kreowanie w dowolny, szczegółowy sposób. Osadzone w wirtualnym świecie stanowisko pracy, które do złudzenia przypomina rzeczywiste, przenosi dzięki goglom VR pracownika w wybrane miejsca w podziemia kopalni. Używane przez użytkownika kontrolery powodują interakcję z obrazem, co niewątpliwie zwiększa zaangażowanie osoby szkolonej w każdą wykonywaną czynność.

Główny obszar problemowy, który poruszany jest w trakcie szkolenia to bezpieczna realizacja prac konserwacyjno–naprawczych przy urządzeniach górniczych, skuteczne zablokowanie punktów zasilania w media przed przystąpieniem do pracy, wykonywanie zadań zgodnie z wydanym poleceniem lub procedurą.

6. Ośrodek Szkolenia Spawaczy w Bieruniu

Zakład Remontowo–Produkcyjny w Bieruniu w 2007 roku uzyskał Atest Nr 567, dzięki któremu Ośrodek Szkolenia Spawaczy w Bieruniu pod nadzorem Ośrodka Certyfikacji Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach prowadzi szkolenia i egzaminowanie spawaczy w oparciu o wytyczne nr W–19/IS–41 (Szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach).

Egzamin końcowy kursu kończy się uzyskaniem stosownych uprawnień potwierdzonych wydaniem Świadectwa Egzaminu Spawacza wg normy PN-EN ISO 9606-1 uznawanego na całym świecie.

 

Baza SYNERCOM Usługi Wspólne Sp. z o.o.

Ośrodek szkolenia SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o. o w Mysłowicach posiada bazę umożliwiającą realizację części praktycznej określonych kursów. W ośrodku znajduje się hala maszyn oraz spawalnia.
Wyposażenie hali maszyn stanowią m.in.:

  • elementy kompleksu ścianowego – kombajn ścianowy, przenośnik zgrzebłowy oraz sekcje obudowy zmechanizowanej,
  • kombajn chodnikowy,
  • stacja zasilająca wraz z pompami,
  • pompy wodne,
  • części kombajnów ścianowych, przenośników,
  • wiertnice,
  • wyłączniki elektryczne.

Materiały video

NA GÓRĘ