REJESTRACJA KONTA

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby się zarejestrować przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po zarejestrowaniu się Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane dla Ciebie materiały.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorem Akademii PGG.

ODZYSKIWANIE HASŁA

Odzyskiwanie hasła odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby odzyskać hasło przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po odzyskaniu hasła Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane dla Ciebie materiały.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorem Akademii PGG.

UCZELNIE WYŻSZE

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Spółka podjęła współpracę z Politechniką Śląską w zakresie modyfikacji ścieżki kształcenia na studiach drugiego stopnia, uwzględniającej aspekt praktyczny i wdrożeniowy.
Współpraca polega na organizacji przez PGG praktyk i zajęć studenckich w okresie całego przebiegu studiów. W trakcie studiów studenci mają podpisane stosowne porozumienia i Ci, którzy wiążą swoją przyszłość z kopalnią, z górnictwem a dokładnie z PGG otrzymują miesięczne stypendia fundowane przez firmę. System takiej edukacji nosi znamiona programów mentoringowych, a uwzględniając możliwość zatrudnienia po ukończeniu studiów program będzie kontynuowany już na stażu w ramach umowy o pracę.

Kolejną formą wzbogacającą proces edukacyjny są wakacyjne praktyki robocze, w trakcie których student zapoznaje się bezpośrednio z pracą górniczą i może jej doświadczyć pod okiem wykwalifikowanego instruktora praktycznej nauki zawodu. Praktyki trwają od jednego do trzech miesięcy w zależności od indywidualnych uzgodnień ze studentem i za ten okres student otrzymuje gratyfikację finansową.
Taki przebieg studiów i realizowanych w ramach nich praktyk studenckich pozwala studentowi zweryfikować wiedzę nabytą na studiach i na bieżąco weryfikować wiedzę nabywaną podczas studiów drugiego stopnia, w sposób pozwalający stać się pełnowartościowym pracownikiem inżynieryjno-technicznym po zakończeniu studiów i podjęciu pracy.

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE

PGG S.A. współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy.
Współpraca polega na:

  • organizowaniu dla studentów AGH studenckich praktyk zawodowych (nieodpłatnych lub odpłatnych) zgodnie z potrzebami uczelni uzależnionych od posiadanych możliwości organizacyjnych i ekonomicznych Spółki,
  • umożliwienie pozyskiwania tematów do prac dyplomowych studentów,
  • umożliwienie odbycia wyjazdów dydaktycznych dla studentów do zakładów górniczych PGG S.A., w tym prowadzenie ćwiczeń i warsztatów terenowych w Podziemnym Ośrodku Szkolenia Zawodowego PGG S.A. oddział KWK Wujek,
  • organizowanie staży studenckich niezwiązanych z pracą dyplomową.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ... czyli publikacje połączone z tą kategorią

NA GÓRĘ