REJESTRACJA KONTA

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby się zarejestrować przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po zarejestrowaniu się Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane dla Ciebie materiały.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorem Akademii PGG.

ODZYSKIWANIE HASŁA

Odzyskiwanie hasła odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby odzyskać hasło przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po odzyskaniu hasła Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane dla Ciebie materiały.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorem Akademii PGG.

1

O AKADEMII

Portal Akademia PGG powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracowników Departamentu Wsparcia HR związane z szeroko rozumianym rozwojem pracowników Polskiej Grupy Górniczej. W trakcie prowadzonych działań rozwojowych począwszy od programu Skuteczny Sztygar, Organizację uczącą się, proces badania kluczowych kompetencji i Szkoły konsultantów wewnętrznych, uczestnicy biorący udział w tych projektach wielokrotnie wskazywali na potrzebę stworzenia miejsca związanego z zarządzaniem wiedzą w naszej organizacji oraz zapewnieniem niezbędnych kwalifikacji i kompetencji w naszej firmie. Akademia PGG to z jednej strony ulokowana na portalu niezbędna wiedza, z drugiej strony informacja odnośnie ścieżek rozwoju zawodowego, a także realizacja programów szkoleniowych dedykowanych naszym pracownikom z jednoczesnym pozyskiwaniem informacji zwrotnej o podejmowanych działaniach rozwojowych dla pracowników naszej firmy oraz o ich oczekiwaniach. Na portalu Akademia PGG każdy pracownik ma możliwość zapoznać się z ofertą szkoleniową, harmonogramem kursów i szkoleń, bazą dydaktyczną oraz zasadami podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w PGG. Uruchomiony portal Akademia PGG ma służyć szybkiej wymianie informacji oraz ma wspierać i umożliwiać doskonalenie zawodowe. Portal daje możliwość dostępu do pełnych zasobów edukacyjnych Spółki. Zespół Departamentu Wsparcia HR prowadzi proces podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników, dedykując pracownikom szeroką ofertę szkoleń, kursów, warsztatów, studiów, konferencji oraz nowych autorskich programów rozwojowych. Portal jest miejscem, w którym można się o nich dowiedzieć jak również z nich skorzystać.

AKADEMIA PGG

Ważny cel dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Optymalne dopasowanie kompetencji i kwalifikacji pracownika do zajmowanego stanowiska, zarządzanie wiedzą, odkrywanie potencjału pracowników oraz rozwój pracowników zgodny z potrzebami prowadzonej działalności.

Podążając w tym kierunku powstała idea uruchomienia przez Departament Wsparcia HR projektu rozwojowego Akademia PGG, biorąc pod uwagę:

  • rozwój w obszarach technicznych,
  • rozwój w obszarach psychospołecznych,
  • chęć do podejmowania przez pracowników nowych wyzwań i zmian,
  • zdolność do kreowania innowacyjnych rozwiązań,
  • uczenie się nowych rzeczy.

Celem wszystkich działań rozwojowych podjętych przez Polską Grupę Górniczą jest stworzenie każdemu pracownikowi możliwości podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia kompetencji, umiejętności oraz budowania ścieżki kariery zawodowej.

Uruchamiając wielomodułowy projekt rozwojowy chcemy wspierać załogę przyczyniając się do wzrostu motywacji, efektywności pracy i zwiększenia zaangażowania, poszerzając m.in. zbiór narzędzi kierowniczych.
Mamy również na uwadze zabezpieczenie przyszłych potrzeb kadrowych Spółki oraz lepsze wykorzystanie potencjału kwalifikacyjnego pracowników.

Codzienne wyzwania, przed jakimi stoją pracownicy i kadra kierownicza oraz branża górnicza wymagają szybkiego i skutecznego tworzenia nowych rozwiązań i doskonalenia procesów.
Dlatego też łączenie formalnych i nieformalnych form uczenia się jest kluczowe dla rozwoju osobistego oraz zdobywania nowych umiejętności.
Poprzez formalną formę uczenia się rozumiemy: zdobywanie wykształcenia w szkołach, szkolenia, kursy, studia, uzyskanie certyfikatów.
Nieformalna forma uczenia się to: wymiana wiedzy i doświadczeń poprzez konferencje, wizyty studialne, uczenie się od współpracowników, samorozwój, różnorodne aktywności realizowane poza zorganizowanymi formami kształcenia się.

Każdy z nas uczy się głównie przez samodzielne zdobywanie doświadczeń, poprzez realizowane zadania w swoim miejscu pracy jak również poprzez wymianę doświadczeń i rozmowę ze współpracownikami. W rezultacie zatem każdy z nas staje się nauczycielem, trenerem, instruktorem, mentorem , coachem innych.

Kontakt z nami:

Sekcja Rozwoju
tel.: 32 757 2687
tel.: 32 757 2633
Sekcja Szkoleń
tel.: 32 757 2661
tel.: 32 757 2682
NA GÓRĘ