REJESTRACJA KONTA

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby się zarejestrować przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po zarejestrowaniu się Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane dla Ciebie materiały.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorem Akademii PGG.

ODZYSKIWANIE HASŁA

Odzyskiwanie hasła odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby odzyskać hasło przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po odzyskaniu hasła Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane dla Ciebie materiały.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorem Akademii PGG.

SZKOŁY BRANŻOWE I TECHNIKA

Ścieżka przyjęcia do pracy dla absolwentów/stypendystów

Kontakt z nami:

DOBRY START Z PGG

Polska Grupa Górnicza ściśle współpracuje z miastami i powiatami w zakresie kształcenia przyszłych pracowników w zawodach niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnego górnictwa. Na mocy Porozumienia o współpracy z Miastami Mysłowice, Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Rybnik oraz Powiatem Bieruńsko – Lędzińskim, Mikołowskim, Wodzisławskim, wyznaczono jedenaście szkół, w których utworzono oddziały kształcące młodzież w dziennym systemie nauczania na poziomie szkół branżowych oraz techników w zawodach górniczych i innych np. technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik mechanik, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik automatyk, technik mechatronik, ślusarz, elektryk, mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających.

Uczniom tym PGG gwarantuje zatrudnienie w kopalniach, wchodzących w struktury spółki w roku ukończenia szkoły i uzyskaniu minimum jednej kwalifikacji w zawodzie.

 

KSZTAŁCENIE DUALNE

W celu zapewnienia sukcesji kadr Polska Grupa Górnicza S.A. uruchomiła system dualnego kształcenia i podjęła współpracę z Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku w ramach kształcenia w zawodach ślusarz oraz elektryk na poziomie Szkoły Branżowej I Stopnia.

Współpraca taka umożliwi spółce udział w przygotowaniu do pracy w ww. zawodach przyszłych pracowników już na etapie edukacji szkolnej.

Udział w dualnym systemie kształcenia ze strony Polskiej Grupy Górniczej S.A. polega na organizowaniu praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych  przez Oddział KWK ROW na stanowiskach pracy na podstawie Umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianymi. Organizacja takich praktyk umożliwia uczniom zastosowanie i pogłębienie zdobytej przez nich wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Zajęcia teoretyczne ogólne i zawodowe wynikające z podstawy programowej realizowane są przez Szkołę.

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w oparciu o Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

 

NA GÓRĘ