REJESTRACJA KONTA

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby się zarejestrować przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po zarejestrowaniu się Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane dla Ciebie materiały.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorem Akademii PGG.

ODZYSKIWANIE HASŁA

Odzyskiwanie hasła odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby odzyskać hasło przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po odzyskaniu hasła Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane dla Ciebie materiały.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorem Akademii PGG.

DOBRY START Z PGG

SZKOŁY BRANŻOWE I TECHNIKA

DOBRY START Z PGG

Polska Grupa Górnicza ściśle współpracuje z miastami i powiatami w zakresie kształcenia przyszłych pracowników w zawodach niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnego górnictwa. Na mocy Porozumienia o współpracy z Miastami Mysłowice, Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Rybnik oraz Powiatem Bieruńsko – Lędzińskim, Mikołowskim, Wodzisławskim, wyznaczono jedenaście szkół, w których utworzono oddziały kształcące młodzież w dziennym systemie nauczania na poziomie szkół branżowych oraz techników w zawodach górniczych i innych np. technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik mechanik, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik automatyk, technik mechatronik, ślusarz, elektryk, mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających.

Uczniom tym PGG gwarantuje zatrudnienie w kopalniach, wchodzących w struktury spółki w roku ukończenia szkoły i uzyskaniu minimum jednej kwalifikacji w zawodzie.

Dobry Start z PGG to wiele korzyści dla młodych ludzi stojących u progu decyzji o wyborze drogi zawodowej:

  • spokojna edukacja do końca szkoły,
  • gwarancja zatrudnienia po uzyskaniu dyplomu i kwalifikacji,
  • praca blisko domu, w regionie,
  • grono pracowników zadowolonych i pracujących z pasją,
  • łagodne wejście w świat zawodowy dzięki programowi adaptacji zawodowej oraz przydzielonemu opiekunowi,
  • wygodny, zmianowy system pracy,
  • ambitne zadania dostosowane do poziomu kompetencji pracownika,
  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
  • wsparcie szkoleniowe i komplet niezbędnych kursów,
  • możliwość korzystania z systemu benefitów w obszarze życia, zdrowia, wypoczynku, zabawy i rekreacji, a także zakupów.

Korzyści finansowe z przystąpienia do programu:

Miesięczne stypendium:
400 zł netto na miesiąc – dla ucznia w technikum lub w szkole branżowej na kierunku górniczym,
300 zł netto na miesiąc – dla ucznia w technikum lub w szkole branżowej na kierunku przydatnym w górnictwie.

Nagroda roczna:
1 500 zł netto – dla ucznia na kierunku górniczym,
1 200 zł netto – dla ucznia na kierunku przydatnym w górnictwie,
1 000 zł netto - dla ucznia objętego programem stypendialnym Zakładu Elektrociepłownie PGG.

Nagroda na zakończenie szkoły:
5.000 zł netto.

Pobierz ulotki informacyjne:

ŚCIEŻKA DECYZYJNA:

NA GÓRĘ