REJESTRACJA KONTA

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby się zarejestrować przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po zarejestrowaniu się Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane dla Ciebie materiały.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorem Akademii PGG.

ODZYSKIWANIE HASŁA

Odzyskiwanie hasła odbywa się za pośrednictwem Portalu Pracownika PGG S.A.
Aby odzyskać hasło przejdź do Portalu.

Portal Pracownika PGG

Po odzyskaniu hasła Wróć do nas aby przejrzeć przygotowane dla Ciebie materiały.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorem Akademii PGG.

BIZNES I EDUKACJA

BIZNES I EDUKACJA

Synergia biznesu i edukacji jest niezbędna aby zapewnić wykształcenie pracownikom zgodne z aktualnymi potrzebami biznesowymi przedsiębiorstw.
Polska Grupa Górnicza S.A. wspiera edukację będąc partnerem w różnych przedsięwzięciach, których celem jest m.in. promocja nauki oraz kształcenie w zawodach niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnego górnictwa

KATOWICE MIASTEM FACHOWCÓW

Uczniowie biorący udział
w projekcie „Katowice Miastem Fachowców”

 • 2018 r. : 450 osób
 • 2019 r. : 209 osób
Liczba wizyt studialnych  w PGG, szkół podstawowych i średnich
 • 2018 r. : 30 szkół
 • 2019 r. : 16 szkół

Polska Grupa Górnicza S.A. przystąpiła do projektu Katowice Miastem Fachowców, podpisując list intencyjny z Miastem Katowice.

Celem projektu jest m.in. wzrost atrakcyjności miasta w zakresie możliwości kształcenia zawodowego, zwiększenie liczby uczniów szkół branżowych I i II stopnia oraz szkół technicznych, a także zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia.

Polska Grupa Górnicza S.A. zobowiązała się do zorganizowania wizyt studyjnych uczniów katowickich szkół przez Oddziały Spółki:

 • KWK Mysłowice-Wesoła,
 • KWK Murcki-Staszic,
 • KWK Wujek.

Organizacja wizyt studyjnych zgodnie z zapisami w liście intencyjnym ma na celu stworzenie następujących możliwości dla uczniów:

 • poznania specyfiki pracy w danym zawodzie,
 • poznania praktycznych zasad funkcjonowania firmy,
 • poznania organizacji dnia pracy,
 • poznania umiejętności wykorzystywanych w środowisku pracy,
 • zapoznania się z możliwością zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz sposobem rekrutacji nowych pracowników.

GALERIA ZDJĘĆ

NA GÓRĘ